Sunday, October 19, 2008

Spot Soalan Sejarah

1. Persekutuan- Gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran

Pentadbiran kerajaan Persekutuan dibahagikan kepada dua, iaitu
I Kerajaan Pusat
II Kerajaan negeri


2. Carcosa dibina pada tahun 1898

Apakah fungsi bangunan di atas?
Kediaman Residen NNMB

3. Meadowe Frost & H.E. Duke

Apakah persamaan tokoh di atas?
Penasihat British

4. Apakah tindakan Meadowe Frost bagi mengukuhkan kuasanya?
Memperkenalkan beberapa buah jabatan baru

5. Apakah faktor penubuhan NNMB?
i Faktor keselamatan
ii Krisis kewangan Pahang
iii Perkongsian perkhidmatan pakar
iv Sistem perhubungan

6. Apakah peristiwa yang menimbulkan perasaan tidak puas hati penduduk Kelantan?
Penyerahan wilayah Tabal kepada Siam

7. Negeri manakah yang memberikan konsesi tanah kepada Duff Development Company?
Kelantan

8. Siapakah Ketua Jabatan Pendidikan Johor yang pertama?
Dato' Muhammad Ibrahim Munsyi

9. Apakah dokumen yang membenarkan pelaksanaan Sistem Kangcu?
Surat Sungai

10. Manakah jawatan yang disandang oleh Dato' Muhammad Salleh bin Perang?
i Pesuruhjaya Polis
ii Ketua Jabatan Ukur
iii Ketua Jabatan Tanah

Bab 1-3 #

No comments: